ŻYWNOŚĆ TO PALIWO

Żywność to paliwo, które pozwala na utrzymanie naszego ciała przy życiu. Uważana jest również za jedną z przy­jemności życiowych. W niniejszej książce opisaliśmy wy­selekcjonowane produkty, które wcho­dzą w skład najlepszej naturalnej ap­teczki i pozwalają zapobiegać i leczyć większość schorzeń, wśród nich także te najczęściej spotykane. Mamy tu oczy­wiście do czynienia z wyborem produk­tów, nie zaś z kompletną ich listą. To, że dokonaliśmy takiej a nie innej selekcji, nie oznacza w żadnym wypadku, że nieobecne tu produkty są mniej ważne – wybraliśmy te powszech­nie używane, które niemal zawsze mo­żemy zastosować w kuchni. Ogólnie rzecz biorąc, są to produk­ty spożywcze łatwe do wprowadzenia do codziennego użytku, a ich wspólną dewizą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!
© Wszelkie prawa zastrzeżone