ZGODNIE Z USTALENIAMI NAUKI

Hipokrates twierdził: „Aby rozprawiać o odżywianiu człowie­ka, trzeba uprzednio pojąć naturę, po­znać jej źródła i elementy, które się na nią składają. Trzeba następnie poznać naturalne zalety produktów i skutki modyfikacji, jakie niesie ze sobą prze­twarzanie ich przez człowieka”. Dla każdego z wybranych na po­trzeby tej książki produktów spożyw­czych sporządziliśmy listę jego właści­wości terapeutycznych, które można wykorzystywać w samoleczeniu, a tak­że wybrane sposoby zastosowań i pro­ste przepisy. Produkty przedstawione zosta­ły zgodnie z ustaleniami współczesnej nauki. Poznamy więc pełny opis zale­canego użycia każdego z nich zarówno w kuchni, jak i kosmetologii, higienie i terapeutyce.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!
© Wszelkie prawa zastrzeżone