WYSELEKCJONOWANE PRODUKTY

Tak więc owe 20 codziennie uży­wanych produktów, które wyselekcjo­nowaliśmy, działa niczym wartościowe, a czasem wręcz niezbędne uzupełnienie „oficjalnej” terapii. Są zupełnie nietoksyczne i nieszko­dliwe, gdy używa się ich w sposób zwycza­jowy w średnich zalecanych ilościach. Ogólnie rzecz biorąc, są doskona­le tolerowane i nie powodują, nie licząc wyjątków, żadnych skutków ubocznych. Można je stosować w każdym wieku, a dawkowanie ich jest wyjątkowo swobod­ne i nie stanowi większego problemu. Posiadają szeroki wachlarz wła­ściwości profilaktycznych, a niektóre z nich również właściwości lecznicze, które doskonale się wpisują w fizjolo­gię organizmu ludzkiego

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!
© Wszelkie prawa zastrzeżone