PRZECHOWYWANIE

Przechowujmy zioła w słojach z ciemnego szkła, nigdy w plastikowych. Zadbaj­my o to, by pokrywki były czyste. Warto też precyzyjnie opisać słoje: zanotować na­zwę rośliny, datę jej zebrania i ewentualnie sposób podawania i dawkowanie. Powinno się co roku odnawiać za­pas lipy, roślina może bowiem tracić w miarę upływu czasu swoje właściwo­ści lecznicze. Konieczne jest przestrzeganie za­lecanych dawek i sposobu podawania (szczególnie jeśli chodzi o czas zaparza­nia ziół i przygotowywania wywarów). W przeciwieństwie do tego, co można by sądzić, zioła dłużej parzone wcale nie dają lepszych rezultatów. Nie można przygotowywać herbatki ziołowej na kilka dni na zapas (nawet przechowywanej w lodówce). Maksy­malny czas przechowywania gotowego naparu to 24 godziny. Po upływie tego czasu grozi mu fermentacja.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!
© Wszelkie prawa zastrzeżone