MEDYCYNA KLASYCZNA I TRADYCYJNA

Dobry lekarz interweniuje, zanim choroba się rozwinie. Zły lekarz interwe­niuje, gdy choroba już się rozwinęła”. Właśnie taki stosunek do zdrowia i choroby najbardziej różni medycynę klasyczną i naturalną. Medycyna kla­syczna uważa, że ciało to swego rodza­ju maszyna, a choroba to jej awaria lub problem z funkcjonowaniem niektó­rych elementów. Medycyna tradycyjna natomiast patrzy na człowieka całościo­wo jako na żyjącą komórkę wszechświa­ta. Na płaszczyźnie zdrowia i choroby nauka ta interesuje się przede wszystkim prawami rządzącymi zdrowiem, a nie chorobą. O wiele bardziej niż części cia­ła dotknięte chorobą zajmują ją części zdrowe, gdyż to one będą mogły przy­wrócić organizmowi równowagę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!
© Wszelkie prawa zastrzeżone