JESZCZE BARDZIEJ SKUTECZNY

By uczynić jego działanie jeszcze bardziej skutecznym, warto wykorzystać wodę, w której gotował się karczoch, jako bazę zupy — działa doskonale na wątrobę i pęcherzyk żółciowy.Dzięki bogatej zawartości witaminy Bi karczoch poprawia apetyt i stymulu­je wzrost. Jej działanie wspiera dodatko­wo obecność oligoelementu – manganu, oraz soli mineralnej — fosforu. Niezbęd­ny do prawidłowego wzrostu mangan jest także, a właściwie przede wszyst­kim czynnikiem zwiększającym wital- ność i napięcie mięśniowe. Jego niedo­bory sprawiają, że organizm zaczyna źle gospodarować wapniem i fosforem, co pociąga za sobą osłabienie kości. Obecne w karczochu fosfor i man­gan sprzyjają prawidłowemu rozwojowi kośćca i stymulują komórki mózgowe i mięśniowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!
© Wszelkie prawa zastrzeżone