Kategoria: Produkty które leczą

DEFINICJA ZDROWIA

Człowiek zdrowy, żyjący zgodnie z regułami wyznaczonymi przez naturę, nie może zachorować. Nasz organizm potrafi sam się leczyć, ma w sobie in­teligentną siłę witalną, która cały czas czuwa nad nami i daje sygnał do samo- leczenia, gdy zdrowie jest zagrożone.Dlatego też nie odrzucając oczy­wiście środków chemicznych, nie po­winniśmy również zapominać o innych przydatnych możliwościach zapobiega­nia i leczenia, gdy chcemy utrzymać łub przywrócić dany organizm do zdrowia, światowa Organizacja Zdrowia definiu­je zdrowie jako „pełny fizyczy umysłowy i społeczny dobrostan, który nie polega wyłącznie na nieobecności choroby lub ułomności”. Zgodnie z tą definicją, kładącą na­cisk na wiedzę i zrozumienie mechani­zmów rządzących  aszym ustrojem, dąży się obecnie do sformułowania nowego rozumienia pojęcia zdrowia, które lepiej uzmysławia jedność człowieka jako or­ganizmu — rozumienia, które część nauk medycznych, często zbyt oderwanych od praktyki i analitycznych, przez ostatnie czterdzieści lat pozostawiała na uboczu.

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!

WYSELEKCJONOWANE PRODUKTY

Tak więc owe 20 codziennie uży­wanych produktów, które wyselekcjo­nowaliśmy, działa niczym wartościowe, a czasem wręcz niezbędne uzupełnienie „oficjalnej” terapii. Są zupełnie nietoksyczne i nieszko­dliwe, gdy używa się ich w sposób zwycza­jowy w średnich zalecanych ilościach. Ogólnie rzecz biorąc, są doskona­le tolerowane i nie powodują, nie licząc wyjątków, żadnych skutków ubocznych. Można je stosować w każdym wieku, a dawkowanie ich jest wyjątkowo swobod­ne i nie stanowi większego problemu. Posiadają szeroki wachlarz wła­ściwości profilaktycznych, a niektóre z nich również właściwości lecznicze, które doskonale się wpisują w fizjolo­gię organizmu ludzkiego

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!

ŻYWNOŚĆ TO PALIWO

Żywność to paliwo, które pozwala na utrzymanie naszego ciała przy życiu. Uważana jest również za jedną z przy­jemności życiowych. W niniejszej książce opisaliśmy wy­selekcjonowane produkty, które wcho­dzą w skład najlepszej naturalnej ap­teczki i pozwalają zapobiegać i leczyć większość schorzeń, wśród nich także te najczęściej spotykane. Mamy tu oczy­wiście do czynienia z wyborem produk­tów, nie zaś z kompletną ich listą. To, że dokonaliśmy takiej a nie innej selekcji, nie oznacza w żadnym wypadku, że nieobecne tu produkty są mniej ważne – wybraliśmy te powszech­nie używane, które niemal zawsze mo­żemy zastosować w kuchni. Ogólnie rzecz biorąc, są to produk­ty spożywcze łatwe do wprowadzenia do codziennego użytku, a ich wspólną dewizą.

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!

BROKUŁY I CYTRUSY

Brokuły cechuje duża za­wartość witamin i antyoksydantów. To wyjątkowe źródło witaminy C (najbo­gatsze wśród warzyw), pomaga walczyć z grypą i dodaje energii. Brokuły stano­wią doskonałą ochronę przed nowotwo­rami dzięki zawartości soli mineralnych i siarki. Warzywo to zgromadziło tak wiele wartościowych składników, jest jednak wciąż zbyt mało znane, by uczy­nić z niego podstawowy produkt zdro­wej i lekkiej diety. Cytryna — najbardziej zna­na ze względu na zawartość witaminy C zwiększającej naturalną osłonę organi­zmu i działającej tonizująco na tkanki. Jej pomoc jest także cenna w walce z in- wolucją organiczną i procesami starze­nia, chorobami zakaźnymi, symptoma­mi artretyzmu i reumatyzmu. Ponadto Grejpfrut zawiera dużą ilość witaminy C, dzięki czemu okazuje się niezwy­kle przydatny w stanach zmęczenia i stresu. Ów cudowny owoc doskonale wpływa na nasze naczynia krwionośne i komórki wątrobowe.

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!

KARCZOCH,KIWI,MARCHEW

Karczoch posiada właści­wości moczopędne, ułatwia przechodzenie zawartości jelitowej i reguluje poziom kwasowości u osób stosujących dietę bo­gatą w mięso. Dodatkowo, dzięki zawar­tości witamin z grupy B, wpływa korzystnie na funkcjonowanie systemu nerwowego i mięśniowego oraz na cerę. Kiwi jest niesłychanie bo­gate w witaminę C (zawiera jej dwa razy więcej niż po­marańcza!). Spożywa się je bez dodatków lub w sałatkach, zyskując dzięki temu znaczną żywotność. Owoc ten pomaga nam utrzymać dobrą kondy­cję, a równocześnie jest niskokaloryczny. Marchew, którą — mamy wrażenie — znamy od za­wsze, warto poznać na nowo. Jej największą zale­tą jest duża zawartość prowitaminy A, substancji przeciwdziałającej przed­wczesnemu starzeniu się komórek. Po­nadto dostarcza ona wszystkich witamin niezbędnych do wzrostu i dobrego funkcjonowania mózgu, pomaga rów­nież obniżyć poziom cholesterolu.

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!