Stawia­nie sobie pytań na temat ziołolecznictwa i próba ocenienia go nie oznacza auto­matycznie propagowania tego sposobu leczenia ani też oskarżania go w imię ortodoksyjnych zasad. Przede wszystkim należy przypomnieć, że misją medycyny jest oczywiście leczenie cierpiących, ale też — co najważniejsze — zapobieganie chorobom wśród ludzi zdrowych. Nasz system ochrony zdrowia zaj­muje się dziś niemal wyłącznie aspek­tem leczenia, profilaktyka zaś od mniej więcej pół wieku jest zaniedbywana lub wręcz całkowicie porzucana. Częściowo tłumaczy to fakt, że my, ludzie Zacho­du, nie krzewiliśmy nigdy tradycji me­dycyny profilaktycznej, gdyż w naszym mniemaniu koncepcja zdrowia przeciw­stawia się pojęciu choroby; unikamy wszelkich dolegliwości, których boimy się tak samo jak śmierci. Dlatego wła­śnie nasza medycyna za cel stawiała so­bie wyłącznie walkę z chorobą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *