Znając zdobycze współczesnej medy­cyny, często z pobłażaniem odnosimy się do absurdalnych teorii dotyczących terapii bądz fizjologii, ogłoszonych w przeszłości. Niemniej medycyna to kociołek, w którym mieszają się naj­bardziej nieprawdopodobne sny i nie­podważalne prawdy. Nieporównywalne z niczym bogactwa minionych wieków mieszczą w sobie zarówno ferment, z którego zrodziła się dzisiejsza medycy­na naukowa, jak i groteskowe – naszym zdaniem – teorie, często klasyfikowane jako „babcine rady”. Jak zauważyliśmy, zabiegi terapeu­tyczne mogą przybierać najróżniejsze for­my, o wiele bardziej złożone, niż mógł to sobie wyobrazić naukowiec z przeszłości. Kilka słów należy się teraz poję­ciom takim, jak „skuteczność w medy­cynie” i „zabieg terapeutyczny”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *