Przechowujmy zioła w słojach z ciemnego szkła, nigdy w plastikowych. Zadbaj­my o to, by pokrywki były czyste. Warto też precyzyjnie opisać słoje: zanotować na­zwę rośliny, datę jej zebrania i ewentualnie sposób podawania i dawkowanie. Powinno się co roku odnawiać za­pas lipy, roślina może bowiem tracić w miarę upływu czasu swoje właściwo­ści lecznicze. Konieczne jest przestrzeganie za­lecanych dawek i sposobu podawania (szczególnie jeśli chodzi o czas zaparza­nia ziół i przygotowywania wywarów). W przeciwieństwie do tego, co można by sądzić, zioła dłużej parzone wcale nie dają lepszych rezultatów. Nie można przygotowywać herbatki ziołowej na kilka dni na zapas (nawet przechowywanej w lodówce). Maksy­malny czas przechowywania gotowego naparu to 24 godziny. Po upływie tego czasu grozi mu fermentacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *